Povečanje snovne in energetske učinkovitosti v Hotelu Dolenj’c

Investicija obsega vgradnjo sončne elektrarne, nakup stiskalnice odpadkov, vgradnjo opreme za zbiranje deževnice, vgradnjo toplotne črpalke ter opremo za zmanjševanje porabe vode.

Namen operacije je povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Cilji operacije so:

  1. Delež načrtovanega zmanjšanja računske rabe letne energije za ogrevanje stavbe po izvedeni operaciji v primerjavi z rabo pred izvedeno operacijo za 87%
  2. Delež obnovljivih virov energije v celotni letni primarni regiji za delovanje stavbe po izvedeni operaciji znaša bo znašal več kot 75%
  3. Delež načrtovanega zmanjšanja pitne in sanitarne vode po izvedeni operaciji v primerjavi z rabo pred izvedeno operacijo preračunano na prihodek podjetja iz gostinske dejavnosti za 51%
  4. Delež načrtovanega zmanjšanja količine odpadkov po izvedeni operaciji v primerjavi s količino pred izvedeno operacijo preračunano na prihodek podjetja iz gostinske dejavnosti za 53%.

Finančna podpora:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

 

Galerija slik